Karta charakterystyki – najważniejsze informacje

Jednym z głównych dokumentów, jakie opracowują dla klientów pracownicy z przedsiębiorstwa eDC jest karta charakterystyki. Główne informacje w jej temacie można odnaleźć na jej witrynie internetowej. Karta charakterystyki to obszerny dokument, składający się aż z szesnastu sekcji, jakiej istotne wyznaczniki podane są w dyrektywach Unii Europejskiej UE 2020/878.

Można w takim rozporządzeniu zapoznać się z tym, jaki ma mieć format każda karta charakterystyki po 1 stycznia 2021 roku. We wcześniejszych latach dokument ten był dookreślony jako Material Safety Data Sheet. Karta charakterystyki obejmuje informacje o bezpiecznym obchodzeniu się, magazynowaniu i transporcie substancji i mieszanin zaliczanych do niebezpiecznych. Czytelnicy, którzy się z nią zapoznają, dowiedzą się również jakie zagrożenia stwarza wyznaczony wyrób.

Dokument potrzebny jest dla mieszanin i substancji niebezpiecznych oraz w zgodzie z artykułem 31 rozporządzenia REACH. O tym, jakie są to dokładnie substancje specjaliści informują osoby, które zgłoszą się do firmy. Tym samym, przedsiębiorcy nabiorą pewności, że w ich wypadku przygotowanie tego dokumentu jest czymś obowiązkowym. W zaprezentowanej firmie opracowane są także pozostałe dokumenty, takie jak: karty SDS/MSDS, etykiety CLP, dokumenty transportowe ADR oraz dokumenty transportowe DGD/DGN/IMO. Można korzystać również z możliwości sprawdzania dotychczas opracowanych dokumentów oraz naniesienia spodziewanych poprawek. Dobrze będzie korzystać z takiej rzetelnej pomocy, ponieważ eksperci, jacy mają odpowiednią wiedzę i do własnej pracy podchodzą z pasją.

Regularnie będą sprawdzać, co wydarzyło się na rynku i z tego powodu można spodziewać się, że udzielają pomocy na wysokim poziomie. Doświadczony team specjalistów uzupełnia się wzajemnie przy skomplikowanych zleceniach. Eksperci realistycznie sprawdzają czas, jaki będzie im konieczny do zrealizowania danego zlecenia. Reguły każdej współpracy ustalane są indywidualnie i to jest kolejna zachęta, żeby zgłosić się do pracowników z tego biura.